7 اصطلاح پر کاربرد در زبان انگلیسی

Pull yourself toghther

خودتو جمع جور کن (معمولا در شرایط سخت و دشوار می گویند

Pull yourself , Everything will be fine !!

This no brainier

نیاز به فکر کردن ندارد

I can speech to the conference , This no brainier

نیاز به فکر کردن نداره من می تونم تو کنفرانس سخنرانی کنم

You rock

کارت درسته !!

Keep up your job !! , you rock it

I should go for extra mile

بیشتر باید تلاش کنم

If i win a game , I should go for extra mile

اگر می خوام برنده مسابقه باشم باید بیشتر تلاش کنم

Its not end of world

قوی باش (دنیا که به آخرش نرسیده )

its not end of word, , absolutely sure you will get ur dream

قوی باش قطعا به ارزوههات دست پیدا می کنی

you sold me

متقاعد

شما مرا متقاعد کردی

Get off my back

دست از سر کچلم بردار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *